Od 1 lipca 2017 roku w Zakładzie rozpoczyna swą działalność stacjonarny oddział hospicyjny. Za pobyt na oddziale pacjent nie ponosi opłat, ponieważ całość refundowana jest przez NFZ. Chorzy objęci są opieką wykwalifikowanych pracowników medycznych (lekarzy, pielęgniarek, psychologów, opiekunów medycznych, rehabilitantów, terapeutów zajęciowych oraz kapelana). Na oddział kwalifikują się chorzy cierpiący z powodu nieuleczalanej i postępującej choroby w schyłkowym stadium. Minister zdrowia i NFZ określili listę schorzeń (głównie nowotworowych), z którymi chorzy przyjęci do opieki paliatywnej mogą korzystać z refundacji kosztów leczenia.

Celem naszego działania jest poprawa jakości życia oraz łagodzenie cierpienia pacjentów, którzy nie mogą dłużej pozostawać w swoich domach.