NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKUŃCZO LECZNICZY

"POMORZANY"

32-300 OLKUSZ, UL. GWARKÓW 4A
TEL/FAX: 032 210 91 37

email: nzol@pomorzany.pl
             biuro@pomorzany.pl
             zolpomorzanyolkusz@op.pl

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKUŃCZO LECZNICZY "POMORZANY" 32-300 OLKUSZ, UL. GWARKÓW 4A TEL/FAX: 032 210 91 37
email: nzol@pomorzany.pl biuro@pomorzany.pl zolpomorzanyolkusz@op.pl