Pacjentom przebywającym w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym oferujemy opiekę pielęgniarską i lekarską oraz środki farmakologiczne. W Zakładzie zapewniamy rehabilitację, pomoc psychologiczną, codzienną terapię zajęciową oraz opiekę duszpasterską. Zakład dysponuje własną kuchnią serwującą domowe posiłki, nad którymi nadzór sprawuje wykwalifikowany dietetyk.